Jarliga 2017/18 #13 - Grunnspill - Deltagarfördelning