Volda Open Paske 2014 - Grunnspel - Deltagarfördelning