Jarliga 2019/20 #7 - Grunnspill - Deltagarfördelning